Hvordan konstruere et gratis Nordisk- eller skandinavisk indeksfond

Jeg har laget et regneark som kan brukes til rotasjon og/eller kjøpsfordeling. Den har som mål å opprette en stabil fordeling mellom fond og/eller aksjer. Som use-case konstruerer jeg et gratis indeksfond som jeg tenker jeg skal bruke på min IPS 2.0, når den kommer til Nordnet.

Man kan gjerne spørre seg hvorfor jeg ikke kjøper et rent ordinært indeksfond for å slippe unna regneark-styret. Til det svarer jeg at jeg syns det er artig å gjøre noe selv, og som en bonus får du alt sammen helt gratis, dvs. 0 % i forvaltningsgebyr.

Så hvorfor velger jeg Norden og ikke verden? Det er 2 grunner til det.

  1. Norden har alltid gjort det generelt bedre enn verden, over lang, lang, tid. Jeg leste et sted at Norden gjør i snitt 10 % bedre enn resten av verden.
  2. Superfondene til Nordnet er helt gratis, et for hvert land, med unntak av Island.
    1. Nordnet Superfonden Sverige
    2. Nordnet Superrahasto Suomi
    3. Nordnet Superfonden Danmark
    4. Nordnet Superfondet Norge

 

Ut ifra denne artikkelen så gjør Sverige og Finland det klart best over flere tiår. Etterfulgt av Danmark og Norge til slutt. Jeg velger følgende fordeling med overvekt på «supernasjonene» Sverige og Finland, og undervekt på «bunn»-nasjonene Danmark og Norge.

Sverige 30 %
Finland 30 %
Danmark 20 %
Norge 20 %

 

Så hvordan fungerer dette i praksis. Jeg har lagt ved regnearket som et nedlastbar vedlegg, men jeg har også lagt det ved et skjermbilde med forklaring av den. Etter hvert som markedsutviklingen går sin gang, vil en 30-30-20-20 fordeling avvike fra utgangspunktet. Med dette regnearket vil jeg kunne vite hvilken fordeling mine innskudd skal ha, for å gjenopprette 30-30-20-20 fordelingen som den hadde i utgangspunktet.

De grønne cellene er input-felt. Celle B9 er nåverdien (8000 NOK) av alle fondene til sammen i min portefølje før jeg gjør innskuddet. Kolonne D er målfordelingen som jeg har hentet fra tabellen over. Kolonne C er faktisk fordeling etter X antall måneder med utvikling. Som vi ser har Finland «tatt av» mens Norge henger etter.

Jeg skal gjøre et kjøp på 5000 NOK. Ved å taste inn 5000 i celle B10, for jeg opp en fordeling på mitt kjøp i kolonne I. Den viser hvor jeg skal kjøpe for å gjenopprette den ønskede fordelingen. Naturlig nok er det Norge som får den største andelen av kjøpet, 1600 av 5000, siden Norge har prestert dårligst av alle fondene og henger derfor etter. Etter kjøpene er gjort vil den nye, og riktige (30-30-20-20), fordelingen i kroner vises i kolonne J.

Alternativ til kjøp, kan man utføre en slags sektorrotasjon som vist i kolonne F. Den viser hva du må selge og kjøpe for å oppnå ønsket fordeling. Jeg kommer ikke til å utføre noe rotasjon da IPS kontoen er så liten samt at dette vil trigge vekslingsgebyrer mellom NOK/SEK/EUR. Jeg holder meg kun til kjøp.

Jeg (Shareville-bruker: Android) kommer til å opprette en IPS 2.0 konto hos Nordnet og følge dette, til jeg blir lei en gang.

Last ned excel-regneark her.

 

Blogglistenhits

One Comment on “Hvordan konstruere et gratis Nordisk- eller skandinavisk indeksfond

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *