IPS avvikles for IPS 2.0 – slik er mitt resultat

I år avvikles IPS til fordel for IPS 2.0. Jeg har vært med fra starten i 2008 og har betalt ca. 660 kr mnd med skattefradrag i 9 år. Dette gir meg ca. 20 000 kr pr mnd. i 15 år som pensjonist, på toppen av vanlig pensjon. Hvordan er det mulig?

Jeg vil med denne bloggen belyse viktigheten med å ha et langt perspektiv til sparing, spesielt når det gjelder pensjonssparing. Fordelt over 9 år, har jeg skutt inn fradragsberettiget (fradrag for IPS 1.0 og 2.0 er 24 %) 71 000 kroner, eller 660 kr mnd. Disse har vokst til 200 000 kroner, dvs. opp under 200 % avkastning (eller rente hvis man liker bankspråket).  Hver 660 kr har med andre ord vokst til 1851 kr, i snitt til nå. Dette er ikke noe hokkus pokkus men ganske enkelt helt vanlig markedsutvikling.

Nå stoppes sparingen i IPS 1.0, og verdiene er nødt til å være der frem til jeg velger å pensjonere meg i en alder av 62. Men hva blir denne ekstra-pensjonen?

Den normale beregningen, den man faktisk kan forvente:

  • Markedet utvikler seg i gjennomsnitt slik den har gjort siden 2. verdenskrig, dvs. ca. 12 % årlig utvikling. Det vil la saldoen ende på 3,4 millioner, eller 19 000 kr utbetalt, hver mnd. i 15 år (fra alder 62 til 77). Hver 660 kr er dermed blitt 31481 kr.
    • Formel: =200000*(1+0,12)^25

En beregning som er basert på de siste 4 årene, urealistisk med litt artig. Må ses som et matte-eksperiment:

  • Hvis markedet utvikler seg i gjennomsnitt slik den har vært de siste 4 årene, dvs. ca. 100 % hver 4-årssyklus. Vil saldoen ende på 53 millioner, eller 300 000 kr utbetalt, hver mnd. i 15 år. Hver 660 kr er dermed blitt 490 740 kr.
    • Formel: =200000*(1+0,25)^25

Nøkkelen min til suksess har vært

  1. Startet tidlig (i en alder av 28 år).
  2. Valgt gode trygge fond basert på flest mulig Morningstar stjerner og de som slår markedet.
  3. Gjort få fondsbytter.

Første punkt er viktigst. Hvis jeg i stedet ventet 10 år, dvs. at jeg ikke enda har startet, men starter neste år, og holdt på 9 år fram i tid, vil en realistisk utvikling bare gi meg 6 000 kr utbetalt, hver mnd. i 15 år. Altså bare 1/3 del enn om jeg startet 10 år tidligere, i 2008.

Sluttresultatet for sparing er fullstendig avhengig av når tidlig man starter.

Punkt 2 og 3 har gjort at min pensjonsportefølje har fått 3 av 3 mulige stjerner i lange perioder, som er topp 10 % av brukermassen på over en halv million sparere.

Jeg kommer til å fortsette på IPS 2.0 fra 1. november, og en stund fram i tid, men jeg vet at det meste nå er gjort, og har dermed en avslappet forhold til pensjonisttilværelsen. I alle fall økonomisk.

For ordensskyld, jeg har prøvd Odin, Skagen, Skandiabanken, Gjensidige, DNB og Nordnet. Ingen slår Nordnet på pris (helt gratis), enkelthet og det store utvalg av fond. Dessuten er de nøytrale da de ikke «selger» fond slik DNB gjør. Jeg er litt subjektiv her, da jeg mener det er langt bedre å være eier av DNB enn kunde der.

Mine fond i IPS 1.0 har vært Alfred Berg Gambak, DNB Health Care, DNB Teknologi og Landkreditt Utbytte. Jeg er for øvrig i prosessen med å bytte ut DNB Health Care med Fondsfinans Norden.

Fakta om IPS 1.0:

IPS 1.0 står for Individuell pensjonssparing og ble etablert i 2008 for å fremme privat pensjonssparing. All innskudd er fradragsberettiget, der innskuddet kan fritt plasseres i en eller flere fond. Maks innskudd er 15 000 kr året (eller 1250 kr i året).

Mer om IPS 2.0, som blir tilgjengelig fra 1. november 2017:

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/06/22/195311765/storebrand-har-regnet-pa-ips-ny-ordning-vil-gi-20-30-prosent-hoyere-pensjon

 

https://blogg.nordnet.no/ips-gunstigere-sparing-til-pensjon/16/05/2017/

 

Blogglistenhits

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *