Bilportefølje – Starten 2017

I mitt økonomiske eksperiment har jeg tatt ut en del av pensjonssparingen min til en isolert bilportefølje. Hensikten med en slik bilportefølje er å fornye familiebilen hvert 4. år, uten kostnader som tas fra lønn og bonus, relatert til innskudd, og på sikt uten leiekostnader som tas fra lønn og bonus, samtidig som verdien skal øke. Og da helst en premium bil. Så hvordan er det mulig?

Utgangspunktet er detaljforklart i ”http://www.espensblogg.no/2017/02/20/privatlease/”. Og jeg skal gjøre som Finansnerden (http://www.finansnerden.no/) som presentere alt i kroner (for å konkretisere), men jeg slenger også på prosenter i tillegg.

Slik har jeg gjort det i praksis.

Jeg har etablert en VPS, som jeg har navngitt «Volvo Premium». Navnet er ikke tilfeldig, men fungerer som en «reminder» for hva som er målet for neste bil. En portefølje i nuet kan bare legge til grunn for den neste bilen, ikke eksisterende, for den er løpet kjørt. Neste bil er forhåpentligvis en Volvo i en eller annen premium format. Så hvorfor Volvo? Vel det har i grunn kun med sikkerhet å gjøre, ingen er over eller ved siden når det kommer til sikkerhet. I en kollisjon er det ofte centimeter eller millimeter som skiller mellom å bli lamm eller ikke, og da er det for sent å tenke at man heller skulle valgt den sikreste bilen.

Jeg har rigget til en portefølje på ca. 600 000 kroner inkludert belåning (totalt kr 599 589 i skrivende stund). Belåningen skal simulere innskudd på en leasingbil. Siden jeg benytter innbyttebil som innskudd, skyter jeg belåningen i ytterligere fondskjøp. Det tradisjonelle alternativet er å skyte midlene inn i bilen. Men hvis jeg backtracker dette i 2 leasingsperioder på 4 år hver, bak i tid, blir resultatet noe slik:

Verdi start:

Type finansiering Bil 1 – år 2009 Bil 2 – år 2013 Bil 3 – år 2017
Kjøp 600 000 NOK 300 000 NOK 150 000 NOK
Leasing 600 000 NOK 1 200 000 NOK 2 400 000 NOK

 

Kort forklart, finansmarkedet har gitt avkastning på ca. 100 % for hver leasing periode, de siste 8 årene. Men hvis jeg hadde kjøpt bil for hver periode og holdt den i 4 år, og brukt resterende verdi til å kjøpe neste bil, ville det gi et verdifall på 50 % for hver 4 års syklus (faktisk er verdifallet litt mer enn 50 %, men jeg runder ned for enkelthetsskyld).

Nå er det selvsagt ikke gitt at fremtiden blir lik fortiden, men hvis neste 4 årsperiode gjør seg bedre enn 50 % verdifall, som er en realitet ved kjøp for å eie, så mener jeg konseptet mitt er et bedre alternativ enn den tradisjonelle – kjøp for å eie.

Slik jeg kan se det, er det ingen 4 års periode i markedet som har gitt like dårlig avkastning som verdifallet på en bil, etter andre verdenskrig. Så det eneste som historisk sett kan vippe modellen min over ende, må nesten være en ny verdenskrig.

Porteføljen består av 2 stk VPS, den ene er hoved-VPS med navnet Volvo Premium, den andre er en ”rote-VPS” som jeg ikke kan flytte pga. for mye skatterealisering. Det er en mindre portefølje bestående av fond og ETF kjøpt på tilbud, og som jeg bruker til belåning for å backe opp hoved-VPSen.

Her er detaljene om den hovedporteføljen «Volvo Premium»:

Figuren over viser en verdi på 445 500 kr og en saldo på -85 737 kr. Det er belåningen. Jeg har forhåndskalkulert opp til 100 000, men jeg legger av 15 000 i tilfelle at markedskorreksjoner skulle intreffe.

Her er detaljene over rote porteføljen «VPS med masse rot»

Som man ser fra figuren over, er det tatt en belåning i porteføljen (verdi 154 000) på kr 30 000. Bildet under viset belåningskapasiteten på porteføljen. Belåningen er rett over 20 %, og godt under 40 % som er øvre grense før rentesatsen hopper fra 1,69 til 4,19 %.

Det er 4 fond jeg har valgt ut i hovedporteføljen, alle er som vanlig under tvil, men er nok blant de beste kandidatene ut ifra en morningstar rating og geografisk tilhørighet som ligger nært Norge. Jeg vil ha de nærmest mulig det norske markedet.

Alfred Berg Gambak. Fondet investerer i norske aksjer, og er kåret til Norges beste fond flere år på rad.

http://www.morningstar.no/no/news/156890/vinnere-av-morningstar-fund-awards-norge-2017.aspx

Morning star: Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

Delphi Nordic. Fondet investerer i skandinaviske aksjer, og har flere år vært best i Norden på nordiske aksjer. Her er det verd å merke at stjerneforvalteren har forlatt skuta til fordel for Skagen Vekst, men analytikerne mener at han har hatt lite påvirkningskraft på fondet. Aktiv forvaltet.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2017/05/Finansraadgivernes-soleklare-raad-Bytt-ut-fondet

Morning star: Delphi Nordic er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 30-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fondet investerer i Svenske aksjer, men er et faktor fond (ikke aktiv forvaltet). Faktisk den eneste faktorfondet som ikke er global via Nordnet.

Morning star: Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska investmentbolag. Fonden är ett lågkostnadsalternativ, med en avgift på 0,2 procent, som placerar i bolag som är aktiva ägare och långsiktiga ägare i andra bolag. Förvaltaren gör ett aktivt urval av vilka bolag som ska ingå i portföljen och vilken vikt de ska ha, men sedan kommer fonden att vara passivt förvaltad över tiden, därav den låga avgiften. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en lägre kostnad än den genomsnittliga indexfonden.

Invesco Euro Equity A EUR Acc: En av de bedre aksjefondene som investerer i Europa. Aktiv forvaltet.

Ingen rene indeksfond i porteføljen, det er fordi jeg tror de beste aktiv forvaltede fond presetrer bedre enn indeksfond i divergerende markeder.

Morning star: Fondets mål er å gjøre det bedre enn MSCI EMU Index- NR (EUR) på lang sikt. Fondet vil eksponere minst 90 % av sin netto aktivaverdi i aksjer i selskaper som er notert på markedene i eurosonen. Fondet vil investere minst 75 % av sin netto aktivaverdi i aksjer i selskaper som har registrert kontor i en medlemsstat i Den europeiske union. Fondet vil ikke investere mer enn 10 % av sin netto aktivaverdi i aksjer i små selskaper. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av et benchmark.

 

Felles for alle 4 er at de har høy belåningsgrad. 85 % bortsett fra det europeiske fondet, som har 80 % belåning.

Maksimal belåningsevne for et avdragsfritt lån med effektiv rente på 1,7 %, gir følgende formel:

Verdi av portefølje X belåningsgrad X 40 %.

Eksempelvis 500 000 kr * 0,85 * 0,4 = 170 000 kr

Hvis historien gjentar seg for 3. gang, vil belåningsevnen for neste bil bli noe slik

1 200 000 * 0,85 * 0,4 = 408 000 kr. Og som alle vet, jo høyere innskudd jo lavere månedskostnader. Men hvis jeg bare oppnår 50 % avkastning for de neste 4 årene, er jeg mer enn fornøyd.

Jeg gjør opp status hvert halv-år. Denne gangen var det juli, neste gang er det januar, så juli igjen.

 

Blogglistenhits

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *